MENI

51. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

15.4.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 50. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu,
 3. Plan aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz preporuke Evropske komisije u vezi s Mapom puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 5. Zahtjev poslanika Sadika Bahtića, Lazara Prodanovića i Velimira Jukića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o akcizama BiH po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika;
 7. Zahtjev Kluba poslanika SNSD-a za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika;
 8. Potvrđivanje Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara o razrješenju zamjenika ministra komunikacija i transporta i zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje;
 9. Razrješenje Ive Bradvice, ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zbog podnošenja ostavke,
 10. Imenovanje tri poslanika Predstavničkog doma u Ad-hok zajedničku komisiju za provođenje procedure imenovanja Ombudsmena za ljudska prava umjesto Ive Bradvice,
 11. Imenovanje tri poslanika Predstavničkog doma u Ad-hok zajedničku komisiju za provođenje procedure za imenovanje:
  a)      Nezavisnog odbora i
  b)      Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih  tijela policijske strukture BiH.
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:[1]

  a)    Sporazuma o sredstvima zajma između BiH i Kraljevine Španije – finansiranje sistema otpadnih voda u općini Široki brijeg,
  b)    Sporazuma o sredstvima zajma između BiH i Kraljevine Španije – finansiranje sistema otpadnih voda u općini  Ljubuški,
  c)    Sporazuma o sredstvima zajma između BiH i Kraljevine Španije – finansiranje sistema otpadnih voda u općini Fojnica,
  d)    Sporazuma o zajmu između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske i Izvozno-uvozne banke Koreje (Vladina agencija za EDCF) – projekat modernizacije bolnica u BiH,
  e)    Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim dijelovima, komponentama i municijom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. (kraj)

  [1] Sporazumi su uvršteni uslovno, ukoliko nadležna Komisija dostavi mišljenja – sjednica Komisije za vanjske poslove sazvana je za 15.4.2009. u 9 sati.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.