MENI

41. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

3.12.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Записниици са 39. и 40. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог посланика Јерка Иванковића Лијановића, Хаџи Јована Митровића и Сефера Халиловића за гласање о неповјерењу Савјету министара Босне и Херцеговине;
 4. Разматрање Резолуције Европског парламента о Босни и Херцеговини, усвојене на пленарној сједници, одржаној 23.10.2008. године, у Стразбуру (предлог посланика Дениса Бећировића са 40. сједнице Дома, одржане 19. 11. 2008. године);
 5. Захтјев посланика Садика Бахтића за разматрање Предлога закона о државној имовини Босне и Херцеговине по скраћеном поступку, у складу са чланом 126. Пословника;
 6. Приједлог закона о измјенама Заkона о јавним набавкама – расправа у складу са чланом 127. Пословника (предлагач посланик Бајазит Јашаревић);
 7. Предлог закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине (прво читање);
 8. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (прво читање);
 9. Предлог закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине (прво читање);                                                                        
 10. Предлог закона о фискалним касама (прво читање);
 11. Разматрање Извјештаја Уставноправне комисије о одржаној информативној сједници о проблему организованог криминала и корупције, са приједлогом закључака, те:

  a)   Анализе степена имплементације Стратегије БиХ за борбу против организованог кримилана и корупције (подносилац материјала Министарство безбједности БиХ),
  b)   Извјештаја, мишљења и закључака о питањима корупције и организованог криминала (подносилац Министарство правде БиХ);

 12. Извјештај Комисије Колегија о настојању да се постигне сагласност о Предлогу закона о програму заштите свједока у Босни и Херцеговини (закон у другом читању);
 13. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о Предлогу закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње – предлагач: Савјет министара БиХ (закон у другом читању);
 14. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о захтјеву посланика Азре Хаџиахметовић за разматрање Предлога закона о измјени Закона о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника;
 15. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о:
  -   Предлогу 5. и 6. закључка Комисије за саобраћај и комуникације поводом расправе о  тачки „Актуелна ситуација у Радио-телевизији Босне и Херцеговине и спровођење реформе Јавног РТВ система у Босни и Херцеговини“,
  -  Предлогу закључака посланика: Драге Калабића и Јозе Крижановића поводом расправе о предлогу закључака Комисије за саобраћај и Комуникације;
 16. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о Мишљењу Комисије за финансије и буџет поводом разматрања Финансијских извјештаја Радиотелевизије Босне и Херцеговине;
 17. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о Предлогу закључка посланика Момчила Новаковића поводом разматрања Информације о актуелној безбједносној ситуацији у БиХ са посебним освртом на тероризам;
 18. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о Предлогу закључака Клуба СДА поводом расправе о „Анализи стања у Пројекту ЦИПС са посебним освртом на издавање лажних докумената“;
 19. Предлог закључка о изради плана активности за рјешавање смјештаја институција Босне и Херцеговине (предлог посланика Хусеина Нанића са 40. сједнице, одржане 19. 11. 2008. године). (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.