MENI

41. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Živković, Milorad

Izrazio je nezadovoljstvo odgovorom Ministarstva vanjskih poslova BiH na pitanje postavljeno na 35. sjednici, održanoj 24.septembra 2008., i ponovio pitanje: – Da li će uopće biti razmatran ATA Carnet sporazum? Tako da tražim ponovo odgovor.“

Živković, Milorad

„Kada se planira uputiti u skupštinsku proceduru na davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencija o pravima lica s invaliditetom?“

Bahtić, Sadik

„Tražim od nadležnih institucija, mislim na OSA-u i SIPA-u, da ispitaju navodne prijetnje pojedinim političarima. Mislim na one prijetnje Tihiću i Kebi.“

Dolić, Rifat

„1. Pitanje je upućeno ministru pravde u Vijeću ministara BiH gospodinu Bariši Čolaku: Čime se rukovodio Kantonalni sud u Bihaću kada je u tri navrata poništio rješenja Općinskog suda u Bihaću i nakon već jedne prethodne odgode još u dva navrata svojim rješenjem izvršio odgodu izvršenja kazne zatvora za osuđenog Hamdiju Abdića, zvanog Tigar iz Bihaća, koji je, 19.11.2007., primio uputni akt Suda u Bihaću za izdržavanje kazne zatvora u trajanju od dvije godine i do danas se nalazi na slobodi zahvaljujući samo svojim jatacima u Kantonalnom sudu u Bihaću? Šta su pravosuđe i nadležne institucije BiH preduzeli naspram činjenice da se osuđeni za ista krivična djela Emin Pivić, također iz Bihaća, već više od godinu dana ne javlja na izdržavanje kazne zatvora, već je navodno u bjekstvu iako je javna tajna da je policiji i sudovima u Bihaću poznata adresa njegovog boravka?

Prodanović, Lazar

„1. Zbog čega još uvijek Predsjedništvo BiH nije imenovalo predstavnika Bosne i Hercegovine u Venecijanskoj komisiji, iako je sadašnjem istekao mandat prije tri godine i na taj način i dalje nelegitimno predstavlja BiH? Kada će i na koji način biti izabran novi član? (...) Podsjećam na član 175. Poslovnika Doma koji glasi: U nadležnosti organa BiH koji provode procedure imenovanja predstavnika BiH za članstvo u međunarodnim institucijama prilikom izrade lista za članstvo dužni su obaviti konsultacije u Domu. Dakle, hoće li biti konsultacija i kada? 2. Kada će novoimenovani ambasador BiH u Švicarskoj Konfederaciji u Bernu NJ.E. Jakob Finci preuzeti dužnost? ... Da li je njemu značajnija pozicija direktora Agencije za državnu službu u kojoj još uvijek vuče konce, uključujući i to da predlaže ko će ga zamijeniti i ko će biti direktor i niz još značajnih funkcija koje obavlja u ovoj državi ili da bude najznačajniji predstavnik naše zemlje u ovoj zemlji? Koji su razlozi zbog čega Jakob Finci još uvijek nije preuzeo dužnost ambasadora u Bernu?“

Hadžiahmetović, Azra

„Kada (konkretno - dan, mjesec i godina) će dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH Akcioni plan za realizaciju obaveza koje proizilaze iz potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?“

Huskić, Adem

„Koliko ukupno lica, po pojedinim ministarstvima u Vijeću ministara BiH, radi po ugovoru o djelu i koji su razlozi za ovakvu praksu?“

Odgovor