MENI

34. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

3.9.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 33. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Захтјев посланика Јерка Иванковића Лијановића за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника;
 4. Захтјев посланика Јерка Иванковића Лијановића за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника;
 5. Захтјев посланика Јерка Иванковића Лијановића за разматрање Предлога закона о заштити домаће производње по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника;
 6. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјени Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини по скраћеном поступку, у складу са чланом 126. Пословника;
 7. Захтјев Савјета министара БиХ за разматарање Предлога закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње по скраћеном поступку, у складу с чланом 126. Пословника;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској полилтици БиХ (друго читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о одликовањима БиХ - предлагач посланик Бериз Белкић (друго читање);
 10. Предлог закона о престанку важења Закона о флашираним питким водама БиХ (друго читање);
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност , са Мишљењем Комисије за финансије и буџет, предлагач посланик Бранко Докић;
 12. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период  I – XII 2007. гдоине;
 13. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о захтјеву Уставноправне kомисије за разматрање Предлога закона о измјенама Закона о кривичном поступку БиХ по хитном поступку, у складу с чланом 127. Послованика;
 14. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких странака - предлагачи: посланици Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и Милорад Живковић (Закон у другом читању);
 15. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласнности о Мишљењу Уставноправне комисије о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ – предлагач: посланик Милорад Живковић;
 16. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласнности о Мишљењу Уставноправне комисије о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе БиХ – предлагач: посланик Милорад Живковић;
 17. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласнности о Предлогу одлуке о усвајању Саобраћајне политике БиХ за период од 2008. до 2020. године;
 18. Предлог Савјета министара за именовање члана Комисије за концесије Босне и Херцеговине;
 19. Именовање три члана у Интерресорну радну групу за припрему предлога закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (Интерресорну радну групу формирао Савјет министара);
 20. Иницијатива посланика Адема Хускића да се на једној од наредних сједница Дома расправља о питању  имовине Босне и Херцеговине.
 21. Давање сагласности за ратификацију:

  a)       Споразума о економској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине  и Владе Републике Словачке,

  b)      Споразума  између Босне и Херцеговине и Републике Словачке о унапређењу и узајамној заштити улагања,

  c)       Анекса споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о финансирању пројекта у корист правосуђа и /или судова и тужилаштава у Босни и Херцеговини,

  d)      Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине - Граничне полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Директоријума полиције о провођењу мјешовитих патрола уз заједничку државну границу,

  e)       Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине - Граничне полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Директоријума полиције о службеном транзиту преко државног подручја друге уговорне стране у циљу поступања на властитом државном подручју,

  f)        Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине - Граничне полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Директоријума полиције о упућивању службеника за везу,

  g)       Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине - Граничне полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Директоријума полиције о оснивању заједничких радних група за сузбијање криминалитета,

  h)       Финалног акта Регионалне конференције за радио везе за планирање дигиталног земаљског радиодифузног сервиса у дијеловима Региона 1. и 3, у фреквенцијском опсегу  од 174-230 MXz и 470-862 МХз (RCC 06),

  i)         Конвенције о међународној трговини угрожених врста дивљих животиња и биљака (CITES),

  j)        Конвенције о заштити  и промовисању различитости културних  израза,

  k)      Допуне члана 1. Конвенције о забрани и ограничењу употребе одређених врста конвенционалног наоружања (CCW).

Напомена:

            У складу с закључком Дома са 33.сједнице, Дом ће се, у оквиру претходног питања, на 34. сједници изјаснити о сљедећим тачкама:

 1. Извјештај комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о јавним путевима (закон у првом читању),
 2. Извјештај комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о  Предлогу за примање  к  знању  Годишњег  извјештаја Високог судског и тужилачког Савјета БиХ за 2007. годину,
 3. Извјештај комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о приједлозима закључака  и амандману поводом разматрања Извјештаја о раду и финансијском пословању Јавног  предузећа  Новинско-издавачке организације  Службени  лист БиХ за 2007. годину, и то:
   1. закључака Клуба посланика СНСД-а (у три тачке),
   2. закључка број 1. посланика Момчила Новаковића,
   3. Амандмана посланика Ремзије Кадрића на Предлог закључка  Комисије за финансије и буџет,
 4. Извјештај комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о закључку број 4. из Извјештаја Комисије за саобраћај и комуникације и Предлога закључка посланика Јерка Иванковића Лијановића поводом расправе о тачки: Пословање Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине и мјере за превладавање стања утврђеног ревизорским извјештајима за  2005. и 2006. годину,

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.