MENI

30. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

4.6.2008. 22:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Посланичка питања и одговори;
 2. Потврђивање одлуке предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине о разрјешењу:
  -   Свена Алкалаја, министра иностраних послова у Савјету министара Босне и Херцеговине,
  -   Сенада Шепића, замјеника министра цивилних послова у Савјету министара Босне и Херцеговине и
  -   Игора Црнатка, замјеника министра одбране за политику и планирање у Савјету министара Босне и Херцеговине;
 3. Захтјев посланика Момчила Новаковића за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност по скраћеном поступку, у складу са чланом 126. Пословника;
 4. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини (друго читање);
 5. Предлог закона о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (друго читање);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини (друго читање);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине (прво читање);
 8. Предлог закона о граничној контроли, са Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и безбједност;
 9. Извјештај о раду Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 10. Предлог закључка Уставноправне комисије поводом расправе о Информацији о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 11. Предлог закључака Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику поводом разматрања Информације  предсједавајућег Савјета министара БиХ  у вези са радом Државне комисије за испитивање  истине о страдањима Срба, Хрвата, Бошњака, Јевреја и осталих у Сарајеву у периоду од 1992. до 1995. године;
 12. Предлог закључака Заједничке комисије за одбрану и безбједност поводом расправе о Информацији о стању безбједности у Босни и Херцеговини за 2007. годину;
 13. Предлог закључака Комисије за саобраћај и комуникације поводом расправе о пословању Јавног  РТВ сервиса Босне и Херцеговине  и мјерама за превладавање стања утврђеног ревизијским извјештајима  о финансијском пословању Јавног  РТВ сервиса БиХ за 2005. и 2006. годину (расправа на 8. пленарној сједници);
 14. Иницијатива посланика Хусеина Нанића са 29. сједнице Дома која глси: „Задужује се Савјет  министара БиХ да уради и Парламентарној скупштини БиХ достави информацију о спремности институција БиХ за преузимање обавеза у вези примјене САА“;
 15. Именовање три посланика Представничког дома у Ад – хок комисију за спровођење процедуре за именовање:
  a)      Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине,
  b)      Одбора за жалбе грађана као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине,
 16.  Предлог Клуба посланика СДА за промјене у чланству интерпарламентарних група пријатељства,
 17. Давање сагласности за ратификацију:

  a)      Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине  и Владе Републике Македоније о сарадњи у борби против тероризма, организованог криминала, нелегалне  трговине наркотицима, психотропним супстанцама и прекурсорима, илегалне миграције и осталих кривичних дјела,
  б)      Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике и Македоније о реадмисији лица која незаконито бораве,
  ц)      Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европских заједница о правилима сарадње која се односи на финансијску помоћ ЕЗ Босни и Херцеговини у оквиру реализације помоћи кроз инструменте претприступне  помоћи (ИПА),
  д)      Двогодишњег споразума између (БЦА) Босне и Херцеговине и Регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације за Европу 2008/2009,
  е)      Будимпештанског споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања,
  ф)     Протокола који се односи на Мадридски споразум о међународној  регистрацији жигова,
  г)      Конвенције о заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и радио-дифузних организација,
  х)      Конвенције о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њихових  фонограма,
  и)      Статута, Општих принципа и Процедуралних правила Комисије Codex Alimentaarius,
  j)       Европске социјалне повеље (ревидирана) – Стразбур, 03.маја 1996. године. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.