MENI

30. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4.6.2008. 22:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Zastupnička pitanja i odgovori;
 2. Potvrda Odluke predsjedatelja Vijeća ministara BiH o razrješenju:
  -    Svena Alkalaja, ministra vanjskih poslova  u Vijeću ministara BiH,
  -    Senada Šepića, zamjenika ministra civilnih poslova u Vijeću ministara BiH i
  -    Igora Crnadka, zamjenika ministra obrane za politiku i planiranje u Vijeću ministara BiH;
 3. Zahtjev zastupnika Momčila Novakovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po skraćenom postupku, sukladno članku 126. Poslovnika;
 4. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, sa Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost;
 9. Izvješće o radu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2007. godinu;
 10. Prijedlog zaključka Ustavnopravnog povjerenstva u povodu rasprave o Informaciji o radu Tužiteljstva BiH za 2007. godinu;
 11. Prijedlog zaključaka Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku u povodu razmatranja Informacije predsjedatelja Vijeća ministara BiH u vezi s radom Državne komisije za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka, Židova i ostalih u Sarajevu u razdoblju 1992-1995. godine;
 12. Prijedlog zaključaka Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost u povodu rasprave o Informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu;
 13. Prijedlog zaključaka Povjerenstva za promet i veze u povodu rasprave o poslovanju Javnog  RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjere za prevladavanje stanja  utvrđenog revizijskim izvješćima o financijskom poslovanju Javnog  RTV servisa BiH za 2005. i 2006. godinu (rasprava na 8. plenarnoj sjednici);
 14. Inicijativa zastupnika Huseina Nanića sa 29. sjednice Doma koja glsi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da uradi i Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi informaciju o spremnosti institucija BiH za preuzimanje obveza u vezi primjene SAA“;
 15. Imenovanje tri zastupnika Zastupničkog doma u Ad – hoc povjerenstvo za sprovođenje procedure za imenovanje:
  a)      Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine,
  b)      Odbora za žalbe građana kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine,
 16. Prijedlog Kluba zastupnika SDA za promjenu članstva u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva;
 17. Davanje suglasnosti za ratificiranje:

  a)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH  i Vlade Republike Makedonije o suradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancijama i prekurzorima, ilegalne migracije i ostalih kaznenih djela,
  b)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike i Makedonije o ponovnom prihvatu (readmisiji) osoba koje ilegalno borave,
  c)   Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na financijsku potporu EZ Bosni i Hercegovini u sklopu realiziranja pomoći kroz instrumente predpristupne pomoći (IPA),
  d)   Dvogodišnjeg sporazuma između (BCA) Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu 2008/2009,
  e)   Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja,
  f)    Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji pečata,
  g)   Konvencije o zaštiti umjetnika, izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija,
  h)   Konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedopuštenog umnažanja njihovih  fonograma,
  i)    Statuta, Općih načela i Proceduralnih pravila Komisije Codex Alimentaarius,
  j)    Europske socijalne povelje (revidirana) – Strazbur, 03. svibnja 1996. godine. (kraj)

   

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.