MENI

36. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

15.12.2008. 10.00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 31. и 32. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње (предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић);
  3. Утврђивање приједлога за аутентично тумачење члана 18. Закона о осигурању депозита у банкама БиХ (подносилац: Централна изборна комисија БиХ);
  4. Утврђивање приједлога за аутентично тумачење члана 52. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ (подносилац: Канцеларија за разматрање жалби и Агенција за јавне набавке БиХ);
  5. Текућа питања:
    -          Допис Суда БиХ везан за Закон о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ, запримљен 03.12.2008. године;
    -          Обавјештење Министарства финансија и трезора БиХ о закључку Савјета министара БиХ везаног за примјену члана 24. Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, запримљен 20.11.2008. године.