MENI

68. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

26.7.2010 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 67. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu (podnosilac: Predsjedništvo BiH);
  3. Razmatranje Inicijative Kluba poslanika SDA u vezi s Informacijom Vijeća ministara BiH o problemima jemaca u BiH, s prijedlogom mjera kako bi dug otplaćivali glavni dužnici, s posebnom analizom zakonodavstava koje se odnosi na ovo područje i mogućnošću poboljšanja zakona;
  4. Razmatranje druge i treće grupe revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2009. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja