MENI

36. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

15.12.2008 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 31. i 32. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (predlagač: poslanik Jerko Ivanković Lijanović);
  3. Utvrđivanje prijedloga za autentično tumačenje člana 18. Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (podnosilac: Centralna izborna komisija BiH);
  4. Utvrđivanje prijedloga za autentično tumačenje člana 52. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH (podnosilac: Ured za razmatranje žalbi i Agencija za javne nabavke BiH);
  5. Tekuća pitanja:
    -          Dopis Suda BiH vezan za Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH, zaprimljen 3.12.2008. godine;
    -          Obavještenje Ministarstva finansija i trezora BiH o zaključku Vijeća ministara BiH vezanog za primjenu člana 24. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, zaprimljen 20.11.2008. godine.