MENI

69. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

31.8.2010 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 68. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Informacije o zakupu institucija BiH u Budžetu za 2010..godinu, materijali br: 01-50-3-807/10 od 28.6.2010. i 01,02-50-3-807-3/10 od 8.7.2010. godine (podnosilac: Vijeće ministara BiH);
  3. Tekuća pitanja.