MENI

66. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

11.5.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 65. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka – druga komisijska faza (predlagači: poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović);
  3. Tekuća pitanja:
    - Provođenje nadzora nad realizacijom zbirnih zaključaka Komisije po finansijskoj reviziji za 2008., usvojenih na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 24. novembra, 2. i 7. decembra 2009. godine;
    - Informacija Komisije o realiziranoj radnoj posjeti Uredu za reviziju institucija BiH s ciljem uspostave nadzora nad realizacijom pojedinačnih zaključaka Komisije po finansijskoj reviziji za 2008. za 31. budžetskog korisnika, usvojenih na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 24. novembra, 2. i 7. decembra 2009. godine