MENI

36. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

15.12.2008. 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 31. i 32. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakon o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje (predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković Lijanović);
  3. Utvrđivanje prijedloga za vjerodostojno tumačenje članka 18. Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH);
  4. Utvrđivanje prijedloga za vjerodostojno tumačenje članka 52. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH (podnositelj: Ured za razmatranje žalbi i Agencija za javne nabave BiH);
  5. Tekuća pitanja:
    -          Dopis Suda BiH vezan za Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH, zaprimljen 3.12.2008.;
    -          Obavijest Ministarstva financija i trezora BiH o zaključku Vijeća ministara BiH vezanog za primjenu članka 24. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, zaprimljen 20.11.2008.