MENI

34. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

4.11.2008. 10.00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификовање записника 30. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога Закона о фискалним касама-прва комисијска фаза (предлагач: посланик Јозо Крижановић);
 3. Разматрање Деветомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 30.09.2008. године (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 4. Разматрање 10 ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2007. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 5. Разматрање Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2007. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 6. Разматрање Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја БХРТ-а на дан 31.12.2007. године, заједно са мишљењем овлаштеног ревизора (сачинилац: „Ревсар“ д.о.о. Сарајево);
 7. Текућа питања:
  -         Допис Синдиката Граничне полиције у вези с Приједлогом за измјену Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, запримљен 13.10.2008. године;
  -         Допис жена - запосленица у Институцијама БиХ у вези са обуставом исплате накнада за породиљско одсуство, запримљен 22.10.2008. године;

  Напомена: На 34. сједници Комисије, обавит ће се саслушање сљедећих 10 ревидираних  институција:

 

 1. Дирекција за економско планирање БиХ (Адем Хускић)
 2. Министарство промета и комуникација БиХ (Велимир Јукић)
 3. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ (Лазар Продановић)
 4. Министарство вањских послова БиХ (Салко Соколовић)
 5. Министарство финансија и трезора БиХ (Бајазит Јашаревић)
 6. Министарство за људска права и избјеглице БиХ (Адем Хускић)
 7. Министарство вањске трговине и економских односа БиХ (Драго Калабић)
 8. Управа за индиректно опорезивање БиХ (Садик Бахтић)
 9. Институт за нестале БиХ (Велимир Јукић)
 10. Агенција за осигурање у БиХ (Бајазит Јашаревић)