MENI

34. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

4.11.2008. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verifikacija zapisnika 30. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga Zakona o fiskalnim kasama-prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: zastupnik Jozo Križanović);
 3. Razmatranje Devetomjesečnog financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30.9.2008. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Razmatranje 10 revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2007. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Razmatranje Izvješća o reviziji Izvješća o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2007. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Razmatranje Izvješća o reviziji financijskih izvješća BHRT-a na dan 31.12.2007., zajedno sa mišljenjem ovlaštenog revizora (sačinitelj: „Revsar“ d.o.o. Sarajevo);
 7. Tekuća pitanja:
  -         Dopis Sindikata Granične policije u vezi s Prijedlogom za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, zaprimljen 13.10.2008.;
  -         Dopis žena - uposlenica u Institucijama BiH u vezi sa obustavom isplate naknada za porodiljsko odsustvo, zaprimljen 22.10.2008.;

Napomena: Na 34. sjednici Povjerenstva, obavit će se saslušanje sljedećih 10 revidiranih institucija:

 1. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (Adem Huskić)
 2. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH (Velimir Jukić)
 3. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH (Lazar Prodanović)
 4. Ministarstvo inozemnih poslova BiH (Salko Sokolović)
 5. Ministarstvo financija i trezora BiH (Bajazit Jašarević)
 6. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (Adem Huskić)
 7. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Drago Kalabić)
 8. Uprava za neizravno oporezivanje BiH (Sadik Bahtić)
 9. Institut za nestale BiH (Velimir Jukić)
 10. Agencija za osiguranje u BiH (Bajazit Jašarević)