MENI

34. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

4.11.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 30. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga Zakona o fiskalnim kasama-prva komisijska faza (predlagač: poslanik Jozo Križanović);
 3. Razmatranje Devetomjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30.9.2008. godine (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Razmatranje 10 revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2007. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Razmatranje Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja BHRT-a na dan 31.12.2007. godine, zajedno sa mišljenjem ovlaštenog revizora (sačinilac: „Revsar“ d.o.o. Sarajevo);
 7. Tekuća pitanja:
  -         Dopis Sindikata Granične policije u vezi s Prijedlogom za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, zaprimljen 13.10.2008. godine;
  -         Dopis žena - zaposlenica u Institucijama BiH u vezi sa obustavom isplate naknada za porodiljsko odsustvo, zaprimljen 22.10.2008. godine;

  Napomena: Na 34. sjednici Komisije, obavit će se saslušanje sljedećih 10 revidiranih institucija:

 

 1. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (Adem Huskić)
 2. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH (Velimir Jukić)
 3. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH (Lazar Prodanović)
 4. Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Salko Sokolović)
 5. Ministarstvo finansija i trezora BiH (Bajazit Jašarević)
 6. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (Adem Huskić)
 7. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Drago Kalabić)
 8. Uprava za indirektno oporezivanje BiH (Sadik Bahtić)
 9. Institut za nestale BiH (Velimir Jukić)
 10. Agencija za osiguranje u BiH (Bajazit Jašarević)