MENI

24. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

8.5.2008. 12.30 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога закона о платама и накнадама у институцијама БиХ – друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Приједлога закона о Фискалном савјету у БиХ – друга комисијска фаза (предлагач:  Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија – прва комисијска фаза (предлагач: Интерресорна радна група);
  4. Разматрање Тромјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 31.03.2008. године (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  5. Текућа питања.