MENI

24. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

8.5.2008. 12:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH – druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o Fiskalnom vijeću u BiH – druga faza u povjerenstvu (predlagatelj:  Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Interresorna radna skupina);
  4. Razmatranje Tromjesečnog financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31.3.2008. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja.