MENI

82. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Džaferović, Šefik

Pitanje upućeno Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH - „Šta su konkretno uradili državni organi (kojima se postavlja pitanje) na rješavanju pitanja nepokretne vojne imovine?“

Jamakosmanović, Sead

Pitanja upućena Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH: 1.„Zašto je registar za lijekove Bosne i Hercegovine nekompletan? Nedostaju važne informacije o lijekovima: -indikacije -kontraindikacije -nuspojave itd. 2.Da li i kada će pomenuti propust biti otklonjen?“

Alajbegović, Azra

Pitanje upućeno Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH -„Molim Agenciju za lijekove i medicinska sredstva da mi dostavi izvještaj o proceduri koja je provedena od nadležnih tijela Agencije za potpisani ugovor o poslovnoj saradnji broj: 09-249, od 25. 12. 2009., između Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srbije i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.“

Zaimović - Uzunović, Nermina

Pitanja postavljena ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH i predsjedavajućem Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH: 1.„Kako je došlo do konačne odluke da se umjesto Udruženju poljoprivrednika „Zdrava hrana“ sredstva dodjele pojedincu? 2.Zašto nikad niko nije uputio zvanično obavještenje i ujedno obrazloženje ove nepravedne i diskriminirajuće odluke? 3.Da li će povučena sredstva u visini od 15 000 KM ostati zaleđena, tj. neiskorištena iako su prvobitno bila dodijeljena Udruženju „ Zdrava hrana“?“

Odgovor
Nanić, Husein

1.Pitanje upućeno Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje - „Šta namjerava uraditi s objektom Doma penzionera, vlasništvo Federalnog zavoda PIO, koji je u ruševnom stanju i velika opasnost za građane Bihaća i šta će preduzeti da se objekat bar zaštiti i ne predstavlja potencijalni izvor stradanja mladih ljudi i djece te da se konačno ta ruševina ili stavi u funkciju ili sruši jer se nalazi u centru grada?“ 2.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Da li je od institucija BiH (VMBiH) Vlada F BiH, Ured državnog koordinatora za IPA projekte, kandidiran projekat za dodjelu finansijskih sredstava za rekonstrukciju unske pruge te da li se vode razgovori između BiH i R Hrvatske o stavljanju u funkciju te pruge s obzirom da je ona regionalnog karaktera i veoma važna?

Odgovor
Kadrić, Remzija

Pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - „Dana 26. 7. 2010. izvršen je teroristički napad u Višegradu na članove Instituta za traženje nestalih osoba. Koje su mjere preduzete u rasvjetljavanju tog terorističkog akta, identifikaciji i privođenju izvršilaca?“

Odgovor
Huskić, Adem

Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH - „Kada će biti pokrenuta inicijativa za rekonstrukciju regionalnog puta R 413-A Zenica-Ovnak-Han Bila-Nova Bila veza Travnik?“

Kuzmanović, Željko

1.Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH - „Kada će se otvoriti pregovori s nadležnim ministarstvom u Italiji o priznavanju vozačkih dozvola BiH?“ 2.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - „Šta nadležne institucije preduzimaju na suzbijanju (po meni najgnusnijeg oblika kriminaliteta) objavljivanja pornografskih sadržaja na internetu a gdje su akteri maloljetna lica i da li su kapaciteti angažirani na ovim poslovima dovoljni da se ovakve pojave efikasno suzbiju?“ 3.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH – „Šta se dešava sa starom deviznom štednjom Investbanke Beograd, odnosno dokle su stigli pregovori o eventualnoj isplati štednih uloga oštećenim deponentima ove banke?“

Odgovor
Šain, Vesna

Pitanje upućeno Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH -„Kakvu vrstu pomoći su uputili Općini Derventa ili koliko sredstava planiraju izdvojiti kao pomoć u sanaciji ogromne štete?“

Odgovor
Dolić, Rifat

1.Pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo -„Na koji način i po kojim kriterijima je u Kantonu Sarajevo izvršen izbor 50 zaslužnih radnika iz oblasti estrade, kulture i umjetnosti kojima se iz budžeta Kantona uplaćuje radni staž i drugi doprinosi na osnovicu od 900 KM?“ 2.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH – „Koliko se građana BiH u posljednjih 10 godina ispisalo iz državljanstva BiH u svrhu uzimanja državljanstva neke druge zemlje i šta je Vijeće ministara BiH preduzimalo ili preduzima da riješi ovo pitanje i zaustavi ovu negativnu pojavu?“

Odgovor
Bećirović, Denis

Pitanje upućeno visokom predstavniku i posebnom predstavniku EU za Bosnu i Hercegovinu Valentinu Inzku - „Šta ćete konkretno učiniti s ciljem zaštite novinara FTV-a Damira Kaletovića od sudskog progona koji je pokrenulo lice koje mu je javno prijetilo „metkom u čelo“?“