MENI

Комисија за саобраћај и комуникације

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Докић, Бранко
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Мехмедовић, Шемсудин
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Матић, Славко
ЧЛАНОВИ: Бахтић, Садик
Бешлагић, Селим
Кузмановић, Жељко
Нанић, Хусеин
Суљкановић, Мехмед
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за саобраћај и комуникације разматра питања која се односе на: путне исправе; успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација; регулисање међународног и међуентитетског саобраћаја; цивилно ваздухопловство; информационо – комуникационе технологије.

Комисија разматра и друга питања из области саобраћаја и комуникација.
Сједнице