MENI

14. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

4.2.2008 9:30 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 12. i 13.  sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH - predlagač: Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma (druga faza);
  3. Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma u 2007.godini;
  4. Orijentacioni radni plan Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma za 2008.godinu;
  5. Tekuća pitanja:
    - Inicijativa Komisije za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za izmjene i dopune Zakona o Javnom RTV sistemu BiH.