MENI

12. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

18.12.2007 16:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH - predlagač: Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma (prva faza);
  3. Razmatranje predloženih zaključaka s 18. sjednice Predstavničkog doma povodom rasprave o tački „Izvještaj o radu i poslovanju Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, s Izvještajem o radu Upravnog odbora“;
  4. Tekuća pitanja:
    a) Smanjenje carinske stope na uvoz tegljača i priključnih vozila i administrativnih taksi na CEMT dozvole – informacija Vanjskotrgovinske komore BiH;
    b) Upoznavanje sa zaključcima 1. bh. kongresa o putevima, održanog 27. i 28. novembra 2007.godine u Sarajevu.