MENI

38. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

14.7.2009 15:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje prijedloga Vijeća ministara BiH za imenovanje članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH;
  3. Tekuća pitanja.