MENI

23. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

18.11.2008 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 21. i 22. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva Bosne i Hercegovine (ZARID), predlagač: Vijeće ministara BiH (druga komisijska faza);
  3. Razmatranje dopisa Upravnog odbora BHRT-a u vezi naknade članovima Upravnog odbora BHRT-a za rad u Upravnom odboru BHRT-a i Upravnom odboru Javnog RTS BiH;
  4. Tekuća  pitanja
    - Upoznavanje o održavanju radionice za parlamentarce jugoistočne Evrope na temu  “Podrška parlamenata harmoniziranim reformama energetskog sektora“.