MENI

37. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

7.7.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini – predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku (druga komisijska faza);
  3. Razmatranje situacije u vezi s imenovanjem generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine;
  4. Razmatranje rang-liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda;
  5. Izvještaj Ministarstva komunikacija i prometa BiH o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru Vc“ za period januar – mart 2009. godine;
  6. Prijedlog za imenovanje predstavnika Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma  u Vijeće za sigurnost saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine;
  7. Tekuća pitanja.