MENI

11. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

12.11.2007 15:00 sala 1/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 9. i 10.  sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH - predlagač: Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma;
  3. Tekuća pitanja

    a)         Inicijativa za izmjenu Zakona o poštama BiH – podnesena od „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka, „JP BH POŠTA“, d.o.o. Sarajevo i HP Mostar, d.o.o.;

    b)         Smanjenje carinske stope na uvoz tegljača i priključnih vozila – informacija Vanjskotrgovinske komore BiH.