MENI

64. сједница Комисије за спољне послове

21.4.2010. 09.30 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 63. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)      Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о измјенама Споразума о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима, (ресорно министарство: Министарство правде БиХ);
  б)      Споразума о финанцирању између Босне и Херцеговине и Комисије Еуропских заједница у вези са мултикорисничким програмом 2Б, за пројекте који захтијевају Споразум о финанцирању у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у 2008. години., (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
 3. Давање мишљења о Иницијативи заступника Момчила Новаковића за разматрање на сједници Дома точке дневног реда: “Утврђивање смјерница за дјеловање привременим делегацијама које у име Босне и Херцеговине учествују на међународним скуповима” 
 4. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  а)      Извјештај Doris Pack на AFET-у, Резолуција о БиХ са приједлогом резолуције о Босни и Херцеговини еуропског парламента (материјал МВП –а БиХ);
  б)      Либерализација визног режима за БиХ – информација, (материјал МВП –а БиХ);
 5. Текућа питања.