MENI

69. sjednica Komisije za vanjske poslove

14.7.2010 9:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 68. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o suradnji u oblasti zdravstva, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  b)      Ugovora o jamstvu za Kreditnu liniju Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  c)      Ugovora između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)      Izvješće sa 8. konferencije predsjedavajućih parlamenata zemalja članica “proces suradnje u Jugoistočnoj Europi”, Antalya, Turska, 5. – 8.6. 2010. godine;
  b)      Informacija Ministarstva odbrabe BiH o obavezama Bosne i Hercegovine za pristupanje Akcionom planu za čalnstvo u NATO-u (MAP);
  c)      Preporuka Europskog parlamenta Vijeću EU o situaciji u BiH – Rezolucija o BiH / Sjednica Evropskog parlamenta, Strazbur, 16. i 17. 6. 2010. godine, (materijal MVP-a BiH);
  d)      Rezolucija Europskog Parlamenta o situaciji u Bosni i Hercegovini;     
 4. Tekuća pitanja.