MENI

72. sjednica Komisije za vanjske poslove

1.9.2010 9:30 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 70. i 71. sjednice Povjerenstva za vanjske poslove;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a) Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA), (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  b) Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Indije, (resorno ministarstvo: Ministarstvo za promet i veze BiH);
  c) Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  d) Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Narodne Demokratske Republike Alžir o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju fiskalne evazije u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH); 
  e) Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Estonije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvole (Provedbeni protokol), (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);