MENI

70. sjednica Komisije za vanjske poslove

27.7.2010 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 69. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a) Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Češke o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  b) Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  c) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  d) Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  e) Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – Prvo programsko financiranje za razvojne politike javne potrošnje, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  f) Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Prvi programski zajam za razvojne politike javne potrošnje, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);  
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a) Izvješće sa uzvratne bilateralne posjete Parlamentu Kuvajta 27. – 28.06. 2010.;
  b) Izvješće sa Evropske Konferencije predsjednika parlamenata, Limasol, Republika Kipar, 11. i 12. 06. 2010.
  c) Izvješće o studijskoj posjeti delegacije PSBiH Bundestagu, Parlamentu Saxonije i drugim vladinim institucijama Savezne Republike Njemačke 7. – 11. 06. 2010.;
  d) Informacija o stanju Ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH,(materijal MVP-a BiH);
  e) Izvješće sa trećeg dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Strazbur, 21. – 25. 06. 2010.;
  f) Analiza strukture i opsega djelovanja Europske službe za vanjske poslove, (materijal MVP-a BiH);
  g) Rezolucija Europskog parlamenta o Uniji za Mediteran, 20.05.2010.- informacija-,(materijal MVP-a BiH);
  h) Izvješće o posjeti Parlamentarne grupe prijateljstva skupštine Crne Gore Parlamentarnoj skupštini BiH, 24. i 25. 05. 2010.
 4. Tekuća pitanja.