MENI

68. sjednica Komisije za vanjske poslove

30.6.2010 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 67. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)  Konvencije o centru za provođenje zakona u Jugoistočnoj Europi, potpisana 09.12.2009. godine u Bukureštu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  b)  Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj – Projekat unapređenja uslova života na selu , (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  c)  Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Projekat za otpadne vode u Sarajevu , (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  d)  Sporazuma o zajmu i projektu KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, za projekat Vjetroelektrana Mesihovina, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)  Prioriteti belgijskog predsjedavanja EU, srpanj - prosinac 2010 –informacija- (materijal MVP-a BiH);
  b)  Sastanak Vijeća EU za vanjske poslove, 14.06. 2010. godine u Luksemburgu, (materijal MVP-a BiH);
  c)  Kopija pisma predsjednice Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora sa inicijativom za održavanje zajedničkog sastanka odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora s predstavnicima nadležnog tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, (materijal MVP-a BiH);    
 4. Tekuća pitanja.