MENI

64. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

21.4.2010. 9:30 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 63. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  b)      Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u vezi sa multikorisničkim programom 2B, za projekte koji zahtijevaju Sporazum o financiranju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini., (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Davanje mišljenja o Inicijativi zastupnika Momčila Novakovića za razmatranje na sjednici Doma točke dnevnog reda: “Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenim delegacijama koje u ime Bosne i Hercegovine učestvuju na međunarodnim skupovima”  
 4. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)      Izvještaj Doris Pack na AFET-u, Rezolucija o BiH sa prijedlogom rezolucije o Bosni i Hercegovini europskog parlamenta (materijal MVP –a BiH);
  b)      Liberalizacija viznog režima za BiH – informacija, (materijal MVP –a BiH);      
 5. Tekuća pitanja.