MENI

63. sjednica Komisije za vanjske poslove

6.4.2010 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 62. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)  Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o prijevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, (resorno ministarstvo: Ministarstvo za promet i veze BiH);
  b)  Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije, (resorno ministarstvo: Ministarstvo za promet i veze BiH);
  c)  Sporazuma o zajmu (Projekat poboljšanja životnih uvjeta na selu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  d)   Sporazuma o financiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo financija i trezora kao i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija i općine Bihać (“Agencija za izvođenje projekata”) – Prikupljanje i tretman otpadnih voda, Bihać, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  e)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekat Mahovljanska petlja, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  f)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  g)    Memoranduma o razumijevanju između Saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Kraljevine Danske, Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, Vlade Republike Mađarske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Kraljevine Holandije, Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Poljske, Vlade Švicarske Konfederacije, Vlade Republike Turske, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država vezano za suradnju u radu Centra za obuku za operacije potpore miru u Bosni i Hercegovini, (resorno ministarstvo: Ministartsvo obrane BiH);
 3. Davanje mišljenja o Izvješću o radu Vijeća ministara BiH za 2009. godinu s posebnim osvrtom na Izvješće o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 4. Godišnje izvješće o Zaključenim međunarodnim ugovorima i stanju međunarodnih ugovora koji su u postupku ratificiranja, (materijal MVP-a BiH);
 5. Dvanje mišljenja o “Zaključcima Vijeća Europske Unije za opće i vanjske poslove o Bosni i Hercegovini i operaciji ALTHEA (EUFOR)”;
 6. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)   Ratificiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, (materijal MVP-a BiH);
  b)   Odluka Vijeća EU za vanjske poslove o produženju mandata Specijalnih predstavnika EU, (materijal MVP-a BiH);
  c)   Pismo predsjednika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Mevluta Čavašoglua predsjedateljima oba doma Parlamentarne skupštine BiH;      
 7. Tekuća pitanja.