MENI

63. сједница Комисије за спољне послове

6.4.2010. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 62. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)  Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о пријевозу путника и терета у међународном друмском саобраћају, (ресорно министарство: Министарство за промет и везе БиХ);
  б)  Споразума о зрачном промету између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Руске Федерације, (ресорно министарство: Министарство за промет и везе БиХ);
  ц)  Споразума о зајму (Пројекат побољшања животних увјета на селу) између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни развој, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  д)   Споразума о финанцирању и пројекту између КфW, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финанција и трезора као и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финанција и опћине Бихаћ (“Агенција за извођење пројеката”) – Прикупљање и третман отпадних вода, Бихаћ, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  е)   Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Еуропске банке за обнову и развој за пројекат Маховљанска петља, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  ф)    Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије о међусобној правној помоћи у кривичним стварима, (ресорно министарство: Министарство правде БиХ);
  г)    Меморандума о разумијевању између Савезног министра обране и спорта Републике Аустрије, Вијећа министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Хрватске, Владе Краљевине Данске, Министарства вањских послова Републике Француске, Владе Републике Мађарске, Владе Републике Македоније, Владе Краљевине Холандије, Владе Краљевине Норвешке, Владе Републике Пољске, Владе Швицарске Конфедерације, Владе Републике Турске, Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске и Владе Сједињених Америчких Држава везано за сурадњу у раду Центра за обуку за операције потпоре миру у Босни и Херцеговини, (ресорно министарство: Министартсво обране БиХ);
 3. Давање мишљења о Извјешћу о раду Вијећа министара БиХ за 2009. годину с посебним освртом на Извјешће о раду Министарства вањских послова БиХ;
 4. Годишње извјешће о Закљученим међународним уговорима и стању међународних уговора који су у поступку ратифицирања, (материјал МВП-а БиХ);
 5. Двање мишљења о “Закључцима Вијећа Еуропске Уније за опће и вањске послове о Босни и Херцеговини и операцији АЛТХЕА (ЕУФОР)”;
 6. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  а)   Ратифицирање Споразума о стабилизацији и придруживању са БиХ, (материјал МВП-а БиХ);
  б)   Одлука Вијећа ЕУ за вањске послове о продужењу мандата Специјалних представника ЕУ, (материјал МВП-а БиХ);
  ц)   Писмо предсједника Парламентарне скупштине Вијећа Еуропе, Mevluta Čavašoglua предсједатељима оба дома Парламентарне скупштине БиХ;     
 7. Текућа питања.