MENI

60. сједница Комисије за спољне послове

16.2.2010. 12:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 59. сједнице Повјеренства;
  2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
    а)      Протокола између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Саудијске Арабије о међусобној замјени некретнина-земљишта за изградњу дипломатских представништава у Сарајеву и Ријаду, (ресорно министарство: Министарство вањских послова БиХ);
    б)      Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, (ресорно министарство: Министарство правде БиХ);
  3. Усвајање Извјештаја о раду Повјеренства за вањске послове за 2009. годину;
  4. Оријентациони радни план Повјеренства за вањске послове ПД ПСБиХ за 2010. годину;
  5. Улазак Босне и Херцеговине у Акциони план за чланство (МАП) у НАТО-у;
  6. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
    а)   Закључци Вијећа Европске уније за опште послове и вањске послове, (материјал МВП-а БиХ);
    б)   Писмо Ње.Екс. господина Embarek Abdullah ALSHAMEH Генералног Тајника Народног конгреса Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамахирије упућено Ње. Екс. господину Милораду Живковићу предсједавајућем Представничког дома;
    ц)   Посјет Предсједатеља Предсједништва БиХ Берлину, Извјештај, (материјал МВП-а БиХ);
    д)   Састанак Вијећа за вањске послове, Брисел, 25.01.2010., Закључци Вијећа о БиХ: Операција АЛТХЕА (ЕУФОР), (материјал МВП-а БиХ);
    е)   ВИЈЕЋЕ ЕВРОПЕ (ВЕ) – Излагање предсједавајућег Одбора министара Вијећа Европе, госпође Micheline Calmy-Rey,, информација и говор, (материјал МВП-а БиХ);
    ф)    Закључци са Самита Европске уније (10. и 11. децембар 2009. год.), (материјал МВП-а БиХ);
    г)    Свечана изјава господина Štefana FULEA, именованог комесара за проширење и политику европског сусједства;
    х)    Посјет Изасланства ПСБиХ у Интерпарламентарној унији Народној скупштини Републике Србије;
  7. Текућа питања;