MENI

60. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

16.2.2010. 12:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 59. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina-zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  b)      Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
 3. Usvajanje Izvještaja o radu Povjerenstva za vanjske poslove za 2009. godinu;
 4. Orijentacioni radni plan Povjerenstva za vanjske poslove PD PSBiH za 2010. godinu;
 5. Ulazak Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za članstvo (MAP) u NATO-u;
 6. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)   Zaključci Vijeća Evropske unije za opšte poslove i vanjske poslove, (materijal MVP-a BiH);
  b)   Pismo Nje.Eks. gospodina Embarek Abdullah ALSHAMEH-a Generalnog Tajnika Narodnog kongresa Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije upućeno Nje. Eks. gospodinu Miloradu Živkoviću predsjedavajućem Predstavničkog doma;
  c)   Posjet Predsjedatelja Predsjedništva BiH Berlinu, Izvještaj, (materijal MVP-a BiH);
  d)   Sastanak Vijeća za vanjske poslove, Brisel, 25.01.2010., Zaključci Vijeća o BiH: Operacija ALTHEA (EUFOR), (materijal MVP-a BiH);
  e)   VIJEĆE EVROPE (VE) – Izlaganje predsjedavajućeg Odbora ministara Vijeća Evrope, gospođe Micheline Calmy-Rey, informacija i govor, (materijal MVP-a BiH);
  f)    Zaključci sa Samita Evropske unije (10. i 11. decembar 2009. god.), (materijal MVP-a BiH);
  g)    Svečana izjava gospodina Štefana FULEA, imenovanog komesara za proširenje i politiku evropskog susjedstva;
  h)    Posjet Izaslanstva PSBiH u Interparlamentarnoj uniji Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 7. Tekuća pitanja;