MENI

59. сједница Комисије за спољне послове

2.2.2010. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 58. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)   Споразума између Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине и Федералног министарства европских и међународних послова Републике Аустрије о сарадњи у области развоја, (ресорно министарство: Министарство вањских послова БиХ);
  б)   Споразум између Вијећа министара Босне И Херцеговине и Владе Федеративне Републике Бразил о ослобађању од виза за носиоце дипломатских званичних и службених пасоша, (ресорно министарство: Министарство вањских послова БиХ);
  ц)   Уговора о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине и Републике Српске и града Бања Луке – Градски систем водосанбдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бања Луци (компонента 2: системи за одвођење отпадних вода), (ресорно министарство: Министарство финансија и трезора БиХ);
  д)   Споразума између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, (ресорно министарство: Министарство финансија и трезора БиХ);
  е)   Споразума о зајму између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора и Мађарске извозно – увозне банке за пројекат – Третман отпадних вода у општини Тузла, (ресорно министарство: Министарство финансија и трезора БиХ);
  ф)   Уговора о кредиту за Пројекат изградње постројења за десумпоризацију горивних гасова за термоелектрану Угљевик између Јапанске агенције за међународну сарадњу и Босне и Херцеговине, (ресорно министарство: Министарство финансија и трезора БиХ);
  г)   Уговора о зајму и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине и Републике Српске и града Бања Луке – Водоснабдијевање и канализација у граду Бања Луци (компонента 1: водоснабдијевање), (ресорно министарство: Министарство финансија и трезора БиХ);
  х)   Амандмана на Устав Међународне организације рада из 1997. године, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
 3. Усвајање Извјештаја о раду Повјеренства за вањске послове за 2009. годину
 4. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  -   Улазак Босне и Херцеговине у Акциони план за чланство (МАП) у НАТО-у, (материјал МВП-а БиХ);
  -   Одговор на закључак Комисије за вањске послове ЗД ПС БиХ поводом отварања представништава Републике Српске у иноземству, (материјал МВП-а БиХ);
  -   Копија писма г. Anders Fogh Rasmussena, генералног тајника НАТО-а, упућено г. Милораду Живковићу, предсједатељу Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, (материјал МВП-а БиХ);
  -   Самит Еуропске Уније – Лисабонски споразум – краћа анализа, (материјал МВП-а БиХ);
  -   Извјешће тајника Повјеренства о РеСПА-иној обуци “Технике партиципативног обучавања” у Подгорици од 8.-10. 12. 2009. године.;
  -   Извјешће о учешћу на састанку Комитета за културу, науку и образовање Парламентарне скупштине Вијећа Еуропе, Париз, 8.12. 2009. године;
  -   Календар шпањолског предсједавања ЕУ, (материјал МВП-а БиХ);
  -   НОВА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА – Јавна расправа и саслушање у Европском парламенту – баронеса Цатхерине Асхтон, Подпредсједник Европске комисије и Високи представник Уније за вањске послове и сигурносну политику /Брисел, 11.10. 2010.г./, (материјал МВП-а БиХ);
  -   Извјештај са састанка са дипломатама Радне групе за Западни Балкан – COWEB – , (материјал МВП-а БиХ);
  -   Ажурирана информација о Ратификацији Споразума о стабилизацији и придруживању са БиХ, (материјал МВП-а БиХ);
  -   Текстови препорука усвојених током Петог пленарног засједања Еуромедитеранске парламентарнене скупштине (ЕМПА);
  -   Извјештај са 55. годишње Конференције Парламентарне скупштине НАТО-а, одржане у Единбургу, од 13. до 17. 11. 2009. године;
  -   Писмо предсједатеља Knesseta упућено господину руководству Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;