MENI

45. сједница Комисије за спољне послове

9.6.2009. 12:00 Плава сала

Дневни ред:


 1.  Усвајање записника са 44. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)       Споразума о економској сурадњи између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије, (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
  б)       Амандмана на Конвенцију о оснивању Вијећа за царинску сурадњу, (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
  ц)       Анекса II Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о финанцирању пројекта у корист правосуђа и/или судова и тужилаштава у Босни и Херцеговини, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  д)       Еуропске конвенције о обавјештењима о страном праву са Додатним протоколом, (ресорно министарство: Министарство правде БиХ);
  е)       Додатног протокола Кривичноправне конвенције против корупције (ЕТС 191) – Стразбур 15. 5.  2003. године, (ресорно министарство: Министарство правде БиХ);
  ф)       Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Вијећа министара Републике Албаније  о сурадњи у борби против криминала, посебно тероризма, илегалне трговине дрогом и организираног криминала, (ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
  г)        Протокола између Министарства сигурности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова Републике Србије о провођењу заједничких патрола уз заједничку државну границу, (ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
  х)        Протокола између Министарства сигурности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова Републике Србије о одржавању редовних састанака представника граничних полиција на државном, регионалном и локалном нивоу, (ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
  и)        Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о провођењу граничних провјера на заједничким граничним пријелазима, (ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
 3. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  -       Забиљешка са састанка Повјеренства за вањске послове Заступничког дома ПС БиХ и чланова делегације ПС БиХ при Вијећу Европе, са Зденком Мартиновићем, новоименованим велепослаником и шефом Мисије у Вијећу Еуропе у Стразбуру, одржаног 13.5. 2009. године;
  -       Резолуција о еуропској савјести и тоталитаризму, (материјал МВП-а, за информацију);
  -       Извјешће о судјеловању Изасланства Парламентарне скупштине БиХ на прослави 60. обљетнице НАТО-а;
  -       Конференција земаља чланица – потписница Јадранске повеље, (материјал МВП-а, за информацију);
  -       Приједлог Сталне делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Медитерана – за информацију;
  -       Извјешће о посјети делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Парламенту Исламске Републике Иран;
  -       Извјешће са другог дијела редовног засједања Парламентарне скупштине Вијећа Европе за 2009. годину, Стразбур, 27.- 30. 4. 2009. године;
  -       Извјешће са VII Конференције предсједавајућих парламената учесника Јадранско-Јонске иницијативе одржане у Атини, 3.- 5. 5. 2009.године.
 4. Текућа питања;