MENI

27. sjednica Komisije za vanjske poslove

3.6.2008 12:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Međunarodne konvencije o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedopuštenog umnožanja njihovih fonograma (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 5. Davanje suglasnosti za raficiranja Statuta, Općih načela i Proceduralnih pravila Komisije Codex Alimentarius (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 7. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o ponovnom prihvatu (readmisiji) osoba koje nelegalno borave (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 8. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o suradnji u borbi protiv terorizma , organiziranog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancijama i prekurzorima, ilegalne migracije i ostalih kaznenih djela (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 9. Davanje suglasnosti za ratificiranje Dvogodišnjeg sporazuma o suradnji (BCA) između Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 10. Davanje suglasnosti za ratificiranje Europske socijalne povelje (revidirane) – Strasbourg, 3. svibnja 1996. godine (resorno ministarstvo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH);
 11. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na financijsku potporu EZ Bosni i Hercegovini unutar realiziranja pomoći kroz instrumente predpristupne pomoći (IPA) (predlagatelj: Direkcija za europske integracije BiH).