MENI

27. сједница Комисијe за спољнe послове

3.6.2008. 12:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 26. сједнице Повјеренства;
 2. Давање сугласности за ратифицирање Будимпештанског споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
 3. Давање сугласности за ратифицирање Међународне конвенције о заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и радиодифузних организација (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
 4. Давање сугласности за ратифицирање Конвенције о заштити произвођача фонограма од недопуштеног умножања њихових фонограма (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
 5. Давање сугласности за рафицирања Статута, Опћих начела и Процедуралних правила Комисије Codex Alimentarius (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
 6. Давање сугласности за ратифицирање Протокола који се односи на Мадридски споразум о међународној регистрацији жигова (ресорно министарство: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
 7. Давање сугласности за ратифицирање Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније о поновном прихвату (реадмисији) особа које нелегално бораве (ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
 8. Давање сугласности за ратифицирање Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније о сурадњи у борби против тероризма , организираног криминала, нелегалне трговине наркотицима, психотропним супстанцијама и прекурзорима, илегалне миграције и осталих казнених дјела (ресорно министарство: Министарство сигурности БиХ);
 9. Давање сугласности за ратифицирање Двогодишњег споразума о сурадњи (BCA) између Босне и Херцеговине и Регионалног уреда Свјетске здравствене организације за Еуропу, (ресорно министарство: Министарство цивилних послова БиХ);
 10. Давање сугласности за ратифицирање Еуропске социјалне повеље (ревидиране) – Страсбоург, 3. свибња 1996. године (ресорно министарство: Министарство за људска права и избјеглице БиХ);
 11. Давање сугласности за ратифицирање Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Еуропских заједница о правилима сурадње која се односи на финанцијску потпору ЕЗ Босни и Херцеговини унутар реализирања помоћи кроз инструменте предприступне помоћи (IPA) (предлагатељ: Дирекција за еуропске интеграције БиХ).