MENI

46. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

28.2.2006.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono društvo Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske – predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o readmisiji njihovih vlastitih državljana i stranaca – predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o tehničkoj saradnji između Vijeća ministara i Vlade Japana – predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o saradnji u oblasti prava žrtava rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i članova njihovih porodica – predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog ugovora o kreditu između Bosne i Hercgovine i Razvojne banke Vijeća Evrope – predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o kibernetičkom kriminalu – predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o kibernetičkom kriminala u vezi sa kažnjavanjem djela rasističke i ksenofobične prirode učinjenih putem kompjuterskih sistema – predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije – predlagač Predsjedništvo BiH;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat jačanja zdravstvenog sektora) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj – predlagač Predsjedništvo BiH;
 13. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2005. godini;
 14. Tekuća pitanja. 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.