MENI

46. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

28.2.2006.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 45. сједнице Комисије;
 2. Приједлог закона о Агенцији за информационо друштво Босне и Херцеговине – предлагач Вијеће министара БиХ;
 3. Давање сагласности за ратификацију Протокола о сарадњи између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске – предлагач Предсједништво БиХ;
 4. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Румуније о реадмисији њихових властитих држављана и странаца – предлагач Предсједништво БиХ;
 5. Давање сагласности за ратификацију Споразума о техничкој сарадњи између Вијећа министара и Владе Јапана – предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о сарадњи у области права жртава рата у Босни и Херцеговини који су били припадници Хрватског вијећа одбране и чланова њихових породица – предлагач Предсједништво БиХ;
 7. Давање сагласности за ратификацију Оквирног уговора о кредиту између Босне и Херцговине и Развојне банке Вијећа Европе – предлагач Предсједништво БиХ;
 8. Давање сагласности за ратификацију Конвенције Уједињених народа против корупције – предлагач Предсједништво БиХ;
 9. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о кибернетичком криминалу – предлагач Предсједништво БиХ;
 10. Давање сагласности за ратификацију Протокола о кибернетичком криминала у вези са кажњавањем дјела расистичке и ксенофобичне природе учињених путем компјутерских система – предлагач Предсједништво БиХ;
 11. Давање сагласности за ратификацију Споразума о развојној сарадњи између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Словеније – предлагач Предсједништво БиХ;
 12. Давање сагласности за ратификацију Споразума о развојном кредиту (Пројекат јачања здравственог сектора) између БиХ и Међународне асоцијације за развој – предлагач Предсједништво БиХ;
 13. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2005. години;
 14. Текућа питања. 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.