MENI

52. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

29.6.2006

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje dopunjenog Izvještaja o aktivnostima na Projektu “Autoput na Koridoru Vc” – informacija Ministarstva komunikacija i prometa;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2004. godini - predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala - predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Belgijsko - Luksemburške Ekonomske unije o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija - predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o ponovnom prijemu lica koja ilegalno borave na teritoriji njihovih država i Protokola za realizaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o ponovnom prijemu lica koja ilegalno borave na teritoriji njihovih država – predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske – predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatka kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum između visokoga predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavljanju Ureda registrara za Odsjek I za ratne zločine i Odsjek II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela za ratne zločine i 4 Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni criminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o intelektualnom vlasništvu za integrisana kola , Washington, 25. maj 1989. - predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o uspostavi energetske zajednice - predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog obavještenja o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini - predlagač Predsjedništvo BiH;
 12. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.