MENI

53. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

26.7.2006

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini - predlagač delegat Halid Genjac;
 3. Prijedlog dokumenta o politici dodjele koncesija – predlagač Komisija za koncesije BiH;
 4. Prijedlog Zaključaka Komisije u vezi sa Izvještajem o aktivnostima na Projektu “Autoput na Koridoru Vc”;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji - predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o ponovnom vraćanju vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan i Protokola za implementaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan - predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu BA 00007 i Ugovora o kreditu između Vijeća ministara BiH i Banke NIO i Banke FORTIS (Holandija) – predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o opštim načelima učestvovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Odvojenog sporazuma o zamjeni duga između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa - predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (“EFBH”) – Program stambenog kreditiranja i Program za kreditiranje malih i srednjih preduzeća – između Vijeća ministara BiH i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt am Main - predlagač Predsjedništvo BiH;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora i Bank Austria Anstalt AG za Projekat vodosnabdijevanja Općine Grude - predlagač Predsjedništvo BiH;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat obnove elektrodistribucije) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj - predlagač Predsjedništvo BiH;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma – Projekat modernizacije bolnica između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Eksport-import banke Koreje (Vladina agencija za EDCF) - predlagač Predsjedništvo BiH;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa njeno Ministarstvo finansija i trezora, i Kraljevine Španije, koju zastupa Instituto de Credito Official, za kreditiranje nabavke nagibnih vozova Talgo za Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine - predlagač Predsjedništvo BiH;
 16. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda za period 01. 01. – 30. 06. 2006. godine;
 17. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.