MENI

54. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

6.9.2006

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini - predlagač: delegati Mustafa Pamuk i Halid Genjac;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog u vezi sa viškom sredstava koja će se pojaviti kroz prikupljanje indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine u 2006. godini;
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i Kraljevine Španije, koju zastupa Instituto de Credito Oficial, za kreditiranje nabavke nagibnih vozova Talgo za Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti statusa i pristupu infrastrukturi i područjima u Bosni i Hercegovini i njihovom korištenju – predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Hašemitskog Kraljevstva Jordan o zračnom prometu - predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu - predlagač Predsjedništvo BiH;
  9. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.