MENI

24. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

29.3.2004. 10:00

Дневни ред:

 1. Верификација Записника са 23. сједнице, одржане 15.03.2004. године,
 2. Приједлог оквирног закона о залозима, предлагач Савјет министара БиХ,
 3. Приједлог закона о државној агенцији за истраге и заштиту БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 4. Приједлог закона о полицијским службеницима БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 5. Приједлог закона о програму заштите свједока у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 6. Приједлог закона о спречавању прања новца, предлагач Савјет министара БиХ,
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 9. Приједлога резолуције о проглашењу 2004. и 2005. године годинама младих и годинама солидарности, предлагач посланик Тихомир Глигорић,
 10. Приједлог закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини, предлагач Савјет министара БиХ,
 11. Приједлог закона о поступку медијације, предлагач Савјет министара БиХ,
 12. Приједлог закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
 13. Приједлог закључка о аутентичном тумачењу закона и других аката које је усвојила Парламентарна скупштина БиХ,
 14. Остала питања.