MENI

28. sjednica Neovisnog odbora

10.10.2012. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice održane 6. 9. 2012. godine i Zapisnika 1. hitne sjednice održane 14. 9. 2012. godine;
  2. Dogovor o održavanju pojedinačnih sastanaka sa ravnateljima policijskih agencija BiH sukladno Planu rada Neovisnog odbora za 2012. godinu ;
  3. Tekuća pitanja·
    - Razmatranje dopisa Odbora za žalbe građana u vezi sa informacijom o internom oglasu za unapređenje u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu upućenog Neovisnom odboru.