MENI

31. sjednica Nezavisnog odbora

11.2.2013 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice, održane 5. 12. 2012.;
 2. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2012. godinu;
 3. Razmatranje Prijedloga plana rada Nezavisnog odbora za 2013. godinu;
 4. Razmatranje Informacije o problemima u radu Državne agencije za istrage i zaštitu, dostavljene na osnovu zaključka Nezavisnog odbora sa 30. sjednice; broj 05/1-50-13-29-30/12;
 5. Razmatranje Dopune informacije o problemima u radu Granične policije BiH, broj 05/1-50-13-29-30/12;
 6. Informacija Državne agencije za istrage i zaštitu dostavljena u skladu sa zaključkom Nezavisnog odbora sa 30. sjednice; broj 05/1-50-13-29-30/12;
 7. Tekuća pitanja·
  - Zabilješka sa sastanka članova Nezavisnog odbora s direktorom i zamjenikom direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 
  - Obavijest rukovodioca Sektora za druga parlamentarna tijela o potrebi pokretanja procedure za izbor novih članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana.