MENI

28. sjednica Nezavisnog odbora

10.10.2012 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice, održane 6. 9. 2012., i Zapisnika 1. hitne sjednice, održane 14. 9. 2012.;
  2. Dogovor o održavanju pojedinačnih sastanaka s direktorima policijskih agencija BiH u skladu s Planom rada Nezavisnog odbora za 2012. godinu;
  3. Tekuća pitanja:
    - Razmatranje Dopisa Odbora za žalbe građana u vezi s informacijom o internom oglasu za unapređenje u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu upućenog Nezavisnom odboru.