MENI

32. sjednica Nezavisnog odbora

24.6.2013 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje „Informacije o poduzetim mjerama i aktivnostima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u vezi sa održanim protestima ispred objekata Institucija BiH na dan 05.-07.06.2013. godine“ od 14.06.2013.;
  2. Tekuća pitanja