MENI

28. сједницa Независног одбора

10.10.2012. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 27. сједнице, одржане 06. 09. 2012. године, и Записника саса 1. хитне сједнице, одржане 14. 09. 2012. године;
  2. Договор о одржавању појединачних састанака са директорима полицијских агенција БиХ у складу са Планом рада Независног одбора за 2012. годину;
  3. Текућа питања·
    - Разматрање дописа Одбора за жалбе грађана у вези са информацијом о интерном огласу за унапређење у Државној агенцији за истраге и заштиту упућеног Независном одбору.